ZORG

Een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke medewerkers, een kapster en een pedicure biedt professionele zorg, aangepast aan de mogelijkheden en de wensen van iedere bewoner. Eenvoudig vanuit ons hart willen we echte, goede zorg bieden bij alle activiteiten van het dagelijks leven. Ook zeer zorgbehoevende ouderen kunnen rekenen op gespecialiseerde zorg onder toezicht van de coördinerend en raadgevend arts.