ADMINISTRATIE

We streven naar een nauwgezette administratie ter ondersteuning van de dagelijkse dienstverlening en ook van alle contacten met derden. Zo zorgen we voor een correcte administratieve opvolging van o.a. uw wachtlijstaanvraag, het woonzorgleefplan van de bewoners en van contacten met mutualiteiten, ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, apothekers, rolstoelverstrekkers e.a.