WOON- EN LEEFBEGELEIDING

De nieuwe term ‘woon- en leefbegeleiding’ vervangt de gekende term ‘animatie’ en vertaalt zich in 6 rollen: de mentor, de referentiepersoon wonen en leven, de cultuurcoach, de livingbegeleider, de buurtbetrekker en de activiteitenbegeleider. Ons team van woon- en leefbegeleiders biedt ondersteuning bij het uitbouwen van een leven in de nieuwe woon- en leefcontext. Ze helpen de bewoners de regie over het eigen leven te behouden en nemen concrete initiatieven die de kwaliteit van het wonen en leven in het woonzorgcentrum bevorderen.

Ook een groep van enthousiaste vrijwilligers neemt hierbij graag een aantal taken op zich.